Hôm nay 8-3 dẫn gấu đi ăn uống và gấu đã tặng lại một bộ đồ đỏ cùng cái miệng bú cu điêu luyện đã làm tôi phọt ra mấy lần