Lại là câu chuyện vợ thằng em, tác phầm đầu tay lên chất lượng chưa được OK lắm. Anh em cho vài câu bình luận, góp ý lấy động lực cho ra các tác phẩm sau được tốt hơn.
Vào chủ đề chính thôi không lại làm gián đoạn QT của anh em thiên địa 88