Hẹn 7h mà 7h10′ e nó mới tới làm a đại đợi dài cổ, hư ghê nơi, fải fạt bù mấy shot mới dc ? Cơ mà dc cái hơi bị ngọt nc nên thôi cũg đỡ tức ahihi ??

Từ khóa:

  • china teen