Anh chàng giao hàng đã phá mất mối tình và người bạn gái yêu thích của tôi . Tôi đã rất giận anh ta đã mang đớn đau này cho tôi