Chim nhà người ta thường vào nhà nghỉ mới phóng sinh, chim vào tay San thì ô tô cũng đem ra nghịch sang số, gạt phanh tay như thường làm em phi công mất hết cả tập trung vào việc chính cũng phải quay sang kiểm tra máy bay trước khi vào nhà nghỉ …