Cô chủ nhà hôm nay muốn trang trí tu sửa lại nhà bếp thế là công ty cử một nhân viên xuống . Cái nhìn đầu tiên là anh trai này to con vạm vỡ và đặc biệt là da đen . Người ta nói da đen cặc bự lắm