Vị khách này là bạn nhậu của bố hay nhậu tại nhà , hôm nay ông ấy lại đi mát xa và vô tình gặp . Thì xem ông ấy sẽ làm gì cô bé nhé