Vì tin tưởng thằng bạn thân nên đã nhậu hết mình với nó vậy mà nó lại gạt mình nhậu say để nó địt con ghệ của mình . Thật là khốn nạn quá đi