Bé thỏ trắng và bé thỏ đen anh em thích bé thỏ nào , riêng admin thì thích bé thỏ trắng hơn , tại đơn giản ad thích màu trắng . Còn lại anh em tự xem tự cảm nhận nha