Cô y tá thấy tôi bệnh nằm trên giường không cử động được , người thân thì cũng không có ai tới lui . Cô ấy đã thương tôi nên cô ấy sẽ giúp đỡ tui mau khỏi bệnh