Đây là chương trình thời sự mới lạ , giúp cho cánh mày râu vừa xem tin tức kết hợp với xem phim sex luôn tiện cả đôi đường anh em nhỉ