Hôm nay thử cô người yêu bịt mắt xem cô ấy có nhận ra không , ai ngờ cô ấy không nhận ra là thằng bạn thân đang địt cô ấy thật thấy vọng vô cùng