Thằng bạn có con vợ ngon ghê mà không biết hưởng , thôi thì để anh em hưởng dùm cho , xin lỗi mài nhé