Buổi họp lớp cuối cùng để chia tay nhau tìm việc làm phát triển tương lai . Sau đó chúng tôi đi karaoke và có uống bia và thế là chúng tôi đã