Hôm nay là buổi trực nhật lớp Yuka Yuzuki với boday quá hấp dẫn nên đã khiến nhiều người trong trường si mê . Trong đó có ông thầy giáo damdang hãy xem họ sẽ làm gì nhé