Nhìn cái mép lol nó non như quả khế thế này thì ai mà chịu cho nổi , nhấp vài nhấp là bắn tinh ra như mưa thôi anh em à . Ad nhìn thôi đã phọt rồi