Câu chuyện nói về cậu con trai rất là nhát gái và có thích một cô bạn gái cùng lớp , nhưng mà không dám hẹn hò vì thế bà mẹ đã dùng cách nào đó để thỏa thuận với cô để để con trai bà ta