Vị công tử mùa dịch này không biết làm gì , chàng ta tối ngày tìm đến rượu chè và thế là cậu ta gặp phải cô tiên nữ vì mãi mê bắt bướm mà xỉu trong rừng