Không biết cô tiên nữ này làm gì mà lại bị xỉu như thế này , chắc bay lắc quá nên bị ngọc hoàn đài xuống trần giang và chàng trai cực may mắn được chén tiên nữ