Rủ ngta vào đây kêu coi film ma, cái tự nhiên móc “khúc gân 17cm” ra cho coi là sao? Tính đi về mà thôi thấy ngon nên ăn lun ? E gái xinh ? thơm ngon thật ❤