Được bữa rảnh off ở nhà, zậy mà thằng “em trai” trog quần nó lại không chịu ngủ, đàh fải lục lọi tìm số và fone ngay cho e Linh khu vực Trần Duy Hưng cực đág đồg ? bát gạo ❤ Ta nói fe chữ ê kéo dài lunnnn ?