Hôm nay mọi người nhậu tới quá , thằng bạn và con ghệ nó cũng đã say khước nên mình có dịp đưa về dùm . Em ấy không chịu về mà cứ nằng nằng kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi . Thời cơ đến rồi