Thấy gái xinh đang đi ngoài đường , vị đại gia tìm cách tiếp cận và bỏ thuốc mê vào chai nước và rồi hiếp dâm cô gái ấy . Đại gia chơi trội có khác