Vị đại gia lắm tiền này muốn đầu năm mọi chuyện được suông sẽ nên đã thuê hai người đẹp phục vụ , nhìn cặp vú thôi là đã thèm rồi đừng nói chi mà được chịch