Hôm nay có chuyến du lịch vì không đủ phòng nên chúng tôi đã ngủ cùng với nhau , nhưng mọi chuyện trong căn phòng thật là kì lạ