Đợi bây giờ. Từ khi nào mà Sora Amakawa lại có cặp mông khủng như vậy? CƯỜI LỚN. Nhưng nó thực sự trông rất lớn, và rất tròn. Đạo cụ cho đạo diễn và cho Sora, người thực sự trông rất đẹp trong video này. Hành động cũng rất tốt và tôi không thể nhớ một video khác của Sora mà tôi rất thích. Tốt.