Không biết em gái giận nhà hay giận ai mà lại bỏ nhà đi bụi thế kia . Chàng trai may mắn gặp ngay em bò lạc còn ngon thế này thì còn gì bằng