Cô gái này nhìn có vẻ hơi cứng tuổi như bù lại cô có cái lol ngon như gái 18 nhìn là muốn úp mặt vào húp ngay , thật tuyệt vời