– IM LẶNG !!! Các trò giữ trật tự nghe Cô giáo hướng dẫn cách quan hệ này. Trò nào không ngồi yên, là cô sẽ không kêu đi thực hành nhé, sẽ không được tốt nghiệp ra đời đâu. Giọng cô giáo văng vẳng trong lớp, khiến các nam thanh niên đứng ngồi không yên, người thì móc ciu ra, người thì cởi áo, người thì cởi thắt lưng…. khán phòng náo nhiệt hẳn lên từ khi có San xuất hiện. Và bây giờ, San mời các anh đón xem bộ fim do San làm nữ chính nhé !!!