Không biết cô hàng xóm có biết mình hay theo dõi cô ấy không , nhưng sau mấy hôm nay cô ấy cứ liên tục khiêu gợi như thế . Đã đến lúc phải qua thăm cô hàng xóm thôi