Nhà thuê được cô người hầu như thế này chắc cậu chủ suốt ngày ở nhà luôn quá . Người hầu gì đâu mà ngon quá trời quá trời quá đất