Cô nhân viên văn phòng Kanon Tennen vì muốn được tăng lương nên đã có kế hoạch phục vụ cho lão sếp già lên đỉnh , hãy xem cô ấy gạ tình như thế nào