Với phương châm khách hàng là thượng đế , công ty đã quy định rằng nhân viên phải làm mọi cách để khách hàng có sự hài lòng nhất . Cùng xem cô ấy sẽ làm gì nhé