Máy bay hạng nặng này đợi con gái xách cặp đi học là gọi điện thoại tôi đến ăn cơm . Ăn cơm xong thì chị ấy ăn tôi ấy chà chà