Con ghệ mới quen này có cặp dưa quá sức , cặp dưa to cộng với cái lol bót thì em đúng là tuyệt phẩm của nhân dân . Thôi mình húp trước anh em nhá