Lâu lâu tổ chức cho anh em cuộc thi như vầy khá là thú vị sẽ gắn kết tình anh em trong nhóm lại với nhau hơn . Chơi vầy tình bạn bao bền lâu luôn