Cuối tuần đi vào khu đèn đỏ gặp quản lý hỏi xem hôm nay có cục hàng nào ngon không . Quản lý nói hàng dưới quê mới lên không làm quý khách thất vọng đâu

Từ khóa:

  • gai gay