Đi làm quần quật cả ngày có lẽ ngày hạnh phúc nhất là ngày cuối tuần , được nằm cả ngày bên em . Mặt kệ ngoài kia nắng nóng như thế nào . Yêm đềm nhất là vẫn ở bên em