Người ta nói khi có nhiều tiền thì sẽ có tiên nữ hầu hạ và hôm nay tôi đã tin điều đó . Chỉ cần có thật nhiều tiền bạn chỉ cần ngồi một chỗ và người khác sẽ hầu hạ bạn