Một vị đại gia đã phải ăn đồ bổ cũng như uống thuốc rất nhiều mới có thể chịu nổi 3 em như thế này . Chứ kiểu này chắc hư hình sớm chứ sống gì nổi