Đám cưới thế này ai mà không thích cớ chứ , muốn chịch ai thì chịch muốn làm gì làm . Thật sự nhật bản nghĩ ra quá nhiều chiêu trò