Nhắc đến em Remu Suzumori thì khỏi bàn cãi về độ ngọt nước của em ấy , hôm nay em ấy sẽ hóa thân thành một kiều nữ và đại gia trong khách sạn . Mọi người hãy cùng xem