Dẫn em đi xem phim xong rồi đi khách sạn , lâu rồi mới đi chăn rau ai ngờ chăn được em rau tươi tốt thế này . Ngon hết xảy