Bác này cao thủ đó. Biết vk ngoại tình mà vẫn để vậy dc. Gặp e là e canh đang lúc cao trào thì về bắt tại trận ngay. Xẻo chim. Kkk