Cô gái trẻ này là thư ký riêng của giám đốc một cộng ty , công ty thì đi công tác là chuyện bình thường , nhưng đến một ngày bị giám đốc gạ tình