Cô thư ký Miu Shiromine với khuôn mặt và dáng cực chuẩn nên ông trưởng phòng đã dòm ngó cô ta từ lâu . Lão ta đã lên kế hoạch để chiếm lấy thân xác cô