Làm quen em qua mạng hôm nay mạnh dạng hẹn ra ngoài gặp gỡ , không ngờ em xinh như trong hình vậy , không như những em rau trước chỉnh sửa qua app quá nhiều