Hôm nay em diễn viên Miru Sakamich muốn tạo bất giờ có giám đốc , nên đã bí mật đến nhà ông ta và tặng cho ông một món quà . Hãy xem đó là quà gì nhé