Anh có đi xe Vario không , anh có đi vario vậy em cho anh địt nhé . Em đồng ý cho anh địt miễn anh chở em đi chơi với bạn bè bằng chiếc xe ấy