Hôm nay có dịp đi check cave do thằng bạn giới thiệu không ngờ nhìn em ấy là mình chấm điểm ngay , người gì đâu mà ngon thế không biết